اجاره بخاری
اجاره کولر
اجاره بخاری

درباره شرکت:

شرکت پرنیان ازسال 1381 فعالیت خود را در زمینه اجاره سازه های نمایشگاهی و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در سطح ایران آغاز نمود. فعالیت این شرکت عبارتند از :
مسقف کردن انواع فضا ها، غرفه بندی سالن های نمایشگاهی، اجاره سازه های اسپیس و فریم  و برگزاری نمایشگاه ها میباشد از جمله خدمات این شرکت اجاره انواع سیستم های سرمایشی مانند اجاره کولر گازی، اجاره کولر گازی پنجره ای ، اجاره پنکه و نیز اجاره انواع سیستم های گرمایشی مانند اجاره بخاری انرژی ، اجاره بخاری گازی

اجاره بخاری - اجاره کولر

نمونه سیستمهای ما
  
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری
 • 
 • اجاره کولر، اجاره بخاری